Γίνε συνεργάτης
του δικτύου arnos.gr

Είστε καθηγητής ή δάσκαλος; Αξιοποιήστε τις δυνατότητές σας και κερδίστε χρόνο και χρήματα με τις online υπηρεσίες arnos.gr
Χιλιάδες Σπουδαστές

Ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα

Εκατοντάδες Συνεργάτες

Δάσκαλοι και Καθηγητές

Μαθήματα και Εργασίες

Με αξιοπιστία και αποτέλεσμα

Έλα τώρα στο arnos.gr

Δίκτυο καθηγητών - δασκάλων με γνώμονα την επιτυχία και την ανταμοιβή
Εγγραφή

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, επισυνάπτετε πιστοποιήσεις και το βιογραφικό σας

Επικοινωνία

Συνεργάτης μας επικοινωνεί μαζί σας για μια υπεύθυνη, στοχευμένη και εχέμυθη συνεργασία

Ανάληψη Έργου

Η συνεργασία μας ξεκινά με την πρώτη ανάθεση ιδιαίτερου μαθήματος ή την εκπόνηση εργασίας

Αξιολόγηση

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σας αξιολογούνται με στόχο την ποιότητα, την αξιοπιστία και την καλή αμοιβή

Οι καλύτεροι καθηγητές απολαμβάνουν σταθερότητα, συνέχεια και εξέλιξη συνεργασίας.

Σχέση συνεργασίας Καθηγητών - Δασκάλων

Συνεργασία με προοπτική εξέλιξης

Ο διδάσκων καθηγητής του Κέντρου Σπουδών Αρνός έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται μέσα στην εταιρεία, αναλαμβάνοντας σταδιακά επιπλέον αρμοδιότητες και μαθήματα, ανάλογα με τη δημιουργική του διάθεση και την παραγωγικότητά του.

Πρωτοπορία στις online υπηρεσίες

Το δίκτυο των καθηγητών μας δομείται και αποτελείται από ανθρώπους που χρήζουν της εμπιστοσύνης και του σεβασμού μας. Γι’ αυτό το λόγο, το Κέντρο Αρνός δεν ζητά συνδρομή από τους καθηγητές του για να γίνουν μέλη του. Οι καθηγητές μας εντάσσονται σε μια ομάδα πρωτοπόρων στο χώρο της εκπαίδευσης με βασικό γνώμονα τη γνώση.

Καθημερινά, χιλιάδες επισκέπτες στο arnos.gr

Οι καθηγητές του Κέντρου Σπουδών Αρνός είναι επώνυμοι διαθέτουν το δικό τους προφίλ, στο arnos.gr, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η προσωπικότητα και τα προσόντα τους. Επιπροσθέτως, το εκπαιδευτικό τους υλικό προβάλλεται καθημερινά και επώνυμα μέσα από το site του Κέντρου μας. 40.000 επισκέπτες ημερησίως έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το έργο τους και να τους επιλέξουν ως εκπαιδευτές τους.

Αξιοπιστία και επαγγελματική εξέλιξη CPD

Το όνομα Αρνός στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί σταθμό από το 1985. Οι καθηγητές που δούλεψαν και δουλεύουν μαζί μας προσέθεσαν στο βιογραφικό τους ένα στιβαρό εργαλείο, που επεκτείνει τις επαγγελματικές ευκαιρίες και την εξέλιξη καθενός από αυτούς. Σε κάθε καθηγητή-μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας Αρνός δίνεται η δυνατότητα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και ανανέωσης των γνώσεων και του σχεδιασμού στον τομέα της διδακτικής και των τεχνολογικών εφαρμογών. Κύρια μέσα για την παραπάνω εξέλιξη αποτελούν Video-μαθήματα και οι συναντήσεις σεμιναριακού χαρακτήρα.

Ειδικότητες Καθηγητών

check_icon

Οικονομικά

check_icon

Διοίκηση Επιχειρήσεων

check_icon

Ιστορία

check_icon

Φυσική

check_icon

Στατιστική

check_icon

Πληροφορική

check_icon

Χημεία

check_icon

Κοινωνιολογία

check_icon

Μαθηματικά

check_icon

Φιλολογία

check_icon

Βιολογία

check_icon

Τουριστικά

check_icon

Φιλοσοφία

check_icon

Παιδαγωγικά

check_icon

Μάρκετινγκ

3 Cvies of teachers 5 Cvies of teachers Coffee mug and document

Φόρμα εγγραφής συνεργάτη