ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

GOLD

10.00 (1)

Ειδικότητες για Εργασίες

ΕΛΠ11
ΕΛΠ20
ΕΛΠ42
ΕΛΠ10
ΕΠΟ10
ΕΠΟ11
ΕΠΟ20
ΕΠΟ30

Ειδικότητες για Πανεπιστημιακά Μαθήματα

ΕΛΠ
ΕΠΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ

Καθηγητές με παρόμοια θεματολογία

User image for ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

GOLD
ΕΛΠ11
ΕΛΠ
ΕΛΠ20
ΕΛΠ42
ΕΛΠ10

10.00 (1)

User image for ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ

BRONZE
Κοινωνιολογία
ΕΚΠ64
ΕΚΠ
ΕΚΠ60
ΕΚΠ65

9.80 (1)

User image for ΕΛΕΝΗ

ΕΛΕΝΗ

GOLD
ΕΚΠ64
ΕΛΠ11
ΕΛΠ21
ΕΛΠ31
ΕΛΠ

8.56 (177)

User image for ΜΑΡΙΝΑ

ΜΑΡΙΝΑ

BRONZE
ΕΛΠ11
ΕΛΠ21
ΕΛΠ31
ΕΛΠ
ΕΛΠ20

8.47 (22)