ΑΣΗΜΙΝΑ

BRONZE

9.80 (1)

Ειδικότητες για Εργασίες

ΕΚΠ64
ΕΚΠ60
ΕΚΠ65
ΕΚΕ51
ΕΚΕ52
ΕΚΕ50
ΕΚΕ53

Ειδικότητες για Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Κοινωνιολογία
ΕΚΠ
ΕΚΕ

Καθηγητές με παρόμοια θεματολογία

User image for ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

GOLD
ΕΛΠ11
ΕΛΠ
ΕΛΠ20
ΕΛΠ42
ΕΛΠ10

10.00 (1)

User image for ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ

BRONZE
Κοινωνιολογία
ΕΚΠ64
ΕΚΠ
ΕΚΠ60
ΕΚΠ65

9.80 (1)

User image for ΕΛΕΝΗ

ΕΛΕΝΗ

GOLD
ΕΚΠ64
ΕΛΠ11
ΕΛΠ21
ΕΛΠ31
ΕΛΠ

8.56 (177)

User image for ΜΑΡΙΝΑ

ΜΑΡΙΝΑ

BRONZE
ΕΛΠ11
ΕΛΠ21
ΕΛΠ31
ΕΛΠ
ΕΛΠ20

8.47 (22)