ΕΛΕΝΗ

GOLD

8.56 (177)

Ειδικότητες για Εργασίες

ΕΚΠ64
ΕΛΠ11
ΕΛΠ21
ΕΛΠ31
ΕΛΠ12
ΕΛΠ20
ΕΛΠ22
ΕΛΠ40
ΕΛΠ42
ΕΛΠ44
ΕΛΠ10
ΕΠΟ10
ΕΠΟ11
ΕΠΟ20
ΕΠΟ30
ΕΠΟ42
ΕΠΟ43
ΕΛΠ45
ΕΠΟ21
ΕΠΟ31
ΕΠΟ22
ΕΠΟ33
ΕΠΟ41
ΔΕΟ11
ΕΛΠ41
ΕΠΟ32
ΕΚΠ50
ΕΚΠ60
ΕΚΠ65
ΕΚΕ51
ΕΚΕ52
ΕΚΕ54
ΔΤΕ51
ΔΤΕ60
ΔΤΕ61
ΔΤΕ50
ΔΗΔ11
ΔΗΔ12
ΔΗΔ32
ΔΗΔ41
ΕΚΠ51
ΕΚΠ61
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΠ43
ΕΛΠ30
ΕΚΠ67
ΔΙΣ50
ΔΙΣ51
ΔΙΣ52
ΔΙΣ53
ΔΙΣ60
ΕΚΕ50
ΔΗΔ13
ΔΠΜ60
ΔΠΜ50
ΔΗΔ22
ΟΡΘ50
ΔΠΜ61
ΔΠΜ51
ΕΚΕ53
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΔ31
ΔΗΔ33
ΔΗΔ21
ΟΡΘ60
ΔΗΔ42
Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
ΑΣΚ53
ΔΗΔ43

Ειδικότητες για Πανεπιστημιακά Μαθήματα

ΕΛΠ
ΕΚΠ
ΔΜΥ
ΕΚΕ
ΔΠΜ
ΔΕΟ
ΕΠΟ
ΔΗΔ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κοινωνική πολιτική
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ : ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ : ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ : ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ : ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ : ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ : ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ : ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ : ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Καθηγητές με παρόμοια θεματολογία

User image for ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

GOLD
ΕΛΠ11
ΕΛΠ
ΕΛΠ20
ΕΛΠ42
ΕΛΠ10

10.00 (1)

User image for ΑΣΗΜΙΝΑ

ΑΣΗΜΙΝΑ

BRONZE
Κοινωνιολογία
ΕΚΠ64
ΕΚΠ
ΕΚΠ60
ΕΚΠ65

9.80 (1)

User image for ΕΛΕΝΗ

ΕΛΕΝΗ

GOLD
ΕΚΠ64
ΕΛΠ11
ΕΛΠ21
ΕΛΠ31
ΕΛΠ

8.56 (177)

User image for ΜΑΡΙΝΑ

ΜΑΡΙΝΑ

BRONZE
ΕΛΠ11
ΕΛΠ21
ΕΛΠ31
ΕΛΠ
ΕΛΠ20

8.47 (22)